11-13.VI.2021 r.: Dni Skupienia Różańca dla Mężczyzn z Polkowic