Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej

Zawiązanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej to owoc ponad trzynastu lat modlitw i pracy wielu osób, które uwierzyły i całym sercem zaangażowały się w dzieło “Domu Chleba”.

Oprócz 37 Założycieli, kilkaset osób w Polsce oraz spośród Polonii z Niemiec i Kanady trwa w charyzmacie Świętego Eugeniusza poprzez złożone Obietnice i Zobowiązania. Obecnie Stowarzyszenie wzrosło do 59 członków.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia:

Ojciec Marek Skiba OMI, Stefan Gościniak, Mirosława Agos, Izabela Górska

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: IZABELA GÓRSKA

Wiceprezes: KS. MAREK SKIBA

Sekretarz: ELŻBIETA BODURKA

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodniczący: KAZIMIERZ GĘSICKI

Zastępca: KS. JAN TRZNADEL

Sekretarz: MAREK KWIATKOWSKI

Najważniejsze daty:

28.05.2011 r. – Aprobowanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej przez JE. Ks. Biskupa Legnickiego Stefana Cichego;

21.06.2011 r. – Erygowanie kaplicy pw.: Błogosławionego Jana Pawła II, w “Domu Chleba”;

01.07.2011 r. – Misja Kanoniczna Biskupa Legnickiego Ks.Stefana Cichego dla O. Marka Skiby OMI do nowej ewangelizacji młodzieży, ruchów, grup i wspólnot w Domu Chleba, na terenie Diecezji Legnickiej;

25.08.2011 r. – Wpisanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000394471;

06.09.2011 r. – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej przy Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu zaświadcza, że osoba prawna o nazwie Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 021691670;

07.09.2011 r. – nadanie Stowarzyszeniu Towarzystwa Maryi Niepokalanej Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP: 6121847371;

22.10.2011 r. – I Odpust w Diecezji Legnickiej ku czci bł. Jana Pawła II z poświęceniem Ołtarza i dwóch Krzyży (ku czci błogosławionego patrona kaplicy Domu Chleba oraz ku czci Matki Boskiej Kapłańskiej);

28.12.2011 r. – V wizyta JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego w Domu Chleba, z poświęceniem Drogi Krzyżowej w Kaplicy Rekolekcyjnej;

01.09.2013 r. – Mianowanie o. Marka Skiby OMI Ojcem Duchownym Dekanatu Bolesławiec-Wschód na okres 5 lat przez J.E. Biskupa Legnickiego Stefana Cichego;

07.03.2014 r. – Instalacja Krzyża na szczycie “Chaty Chlebowej”;

03.08.2014 r. – Poświęcenie “Chaty Chlebowej” przez J.E. Administratora Apostolskiego Diecezji Legnickiej Biskupa Stefana Cichego (11 wizyta Biskupów Legnickich);

01.11.2014 r. – Mianowanie Ks. Marka Skiby Dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego “Dom Chleba” w Osłej;

22.02.2015 r. – Mianowanie Ks. Marka Skiby Członkiem Rady ds. Powołań Diecezji Legnickiej przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego;

18.11.2022 r. – Mianowanie Ks. Marka Skiby Ojcem Duchownym Dekanatu Bolesławiec-Wschód na okres kolejnych 5 lat;

Odsłony: 448