33-dniowe ćwiczenia duchowe

33-dniowe ćwiczenia duchowe

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

“Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, został napisany przez Św. Ludwika Grignon de Montfort, który żył we Francji w latach 1673-1716.

We wstępie do wydania książki w j. angielskim “Traktat o prawdziwym nabozeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, zacytowano słowa Św. Ludwika Grignon de Montfort, Rozdz. IV. Par. 227, gdzie mówi: “Ci którzy chcą poświęcić się temu szczególnemu nabożeństwu, które obecnie nie jest jeszcze bractwem, choćby to było rzeczą bardzo pożądaną (życzenie Św. Ludwika spełniło się) – powinni przynajmniej przez dwanaście dni pracować nad tym, by się wyzbyć ducha tego świata, będącego przeciwnikiem ducha Jezusa Chrystusa; dalej powinni poświęcić ze trzy tygodnie, by się napełnić Jezusem Chrystusem przez Najświętszą Dziewicę…”. Ojciec Fryderyk Faber, D.D., pisze: “Ludwik de Montfort zaleca nam przygotowanie się do Aktu Ofiarowania się za pomocą ćwiczeń duchowych, które właściwie nie są obowiązkowe, ale sprawiają, że możemy dużo lepiej przysposobić się to tego aktu ze względu na dyspozycje kształtujące się w naszych duszach”.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą: 33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf

Informacje o bieżących terminach ćwiczeń dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI.

Odsłony: 130