17.VI.2021 r.: Dzieci szkolne ze Starego Łomu w Domu Chleba