19-21.X.2021 r.: TRIDUUM przed odpustem Św. Jana Pawła II Wielkiego