9.X.2021 r.: Pielgrzymka gwiaździsta Rodzin do Domu Chleba